สมาชิกชั้นอนุบาล 2/1

ประจำปีการศึกษา 2558

t nuch
ครูนุช
t joom
ครูจุ๋ม


10 ochin
น้องโอชิน
12 namo
น้องนโม
11 captan
น้องกัปตัน
9 nung
น้องหนึ่ง
7 panngun
น้องปั้นเงิน
21 fongbear
น้องฟองเบียร์
6 katung
น้องกะตังค์
8 kun
น้องคุณ
5 torket
น้องต่อเขต
18 optra
น้องอ๊อปต้า
2 poom
น้องภูมิ
4 tono
น้องโตโน่
19 peano
น้องเปลียนโน
13 tangmo
น้องแตงโม
1 mewtra
น้องมิวต้า
22 prim
น้องพรีม
17 new
น้องนิว
14 bonus
น้องโบนัส
16 yok
น้องหยก
15 tukzido 
น้องทักซิโด้
20 art
น้องอาร์ช
3 newton
น้องนิวตัน
23 rten
น้องอาเทน
31 nest
น้องเนส
24 khaowtip
น้องข้าวทิพย์
32 khaowot
น้องข้าวโอ๊ต
27 oshi
น้องโอชิ
25 farfar
น้องฟาร์ฟาร์
26 baimon
น้องใบหม่อน
29 khatay
น้องกระต่าย
28 muy
น้องมุ้ย
30 junior 
น้องจูเนียร์
33 opal
น้องโอปอล