วีดีโอพัฒนาการเด็ก เตรียมอนุบาล

ประจำปีการศึกษา 2557

  


วีดีโอพัฒนาการเด็ก เตรียมอนุบาล

ประจำปีการศึกษา 2557

  

1

เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ เรียนรู้ เรื่องอาชีพ

เรียนรู้เรื่อง อาชีพ เรียนรู้ร่างกายภาษาอังกฤษ(Body) เรียนรู้ร่างกายภาษาอังกฤษ (Body)

อะไรเอ่ย (ถาม- ตอบ) หยิบบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หยิบบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หยิบบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้พยัญชนะไทย What's numbers ? What's this ? ( Animal )

2

What's this ? (Animal) What is color ? What is color ?

comment