ภาพบรรยากาศการอบรม

"การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557

ณ บ้านสวนคุณตา+กอล์ฟ จ.อุบลราชธานี

  *** คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"  การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"  การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"
การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้" การอบรมการ"สอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้"