สาระและความรู้

aaaพ่อแม่จ๋า..อย่าทำร้ายหนู

อ่านดู คุณเคยทำแบบนี้กับลูกหรือไม่
ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่รัก และเชื่อมั่นในตัวหนูเสมอมา....


ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย

30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2556

ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

   *** คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย ภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย