รวมวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด

ประจำปีการศึกษา 2557

รวมวีดีโอกิจกรรมทั้งหมด

ประจำปีการศึกษา 2557

1

เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ เรียนรู้ตัวเลข 0 - 10

แนะนำตัว และถาม - ตอบภาษาอังกฤษ เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ Merry Christmas 2015

ทองขาวเกมส์ ครั้งที่ 2 เรียนรู้ เรื่องอาชีพ เรียนรู้ วัน/เดือน/ปี

เรียนรู้เรื่อง อาชีพ เรียนรู้การบวกเลขหนึ่งหลัก เรียนรู้ รูปร่าง รูปทรง

เรียนรู้ร่างกายภาษาอังกฤษ(Body) เรียนรู้ร่างกายภาษาอังกฤษ (Body) ออกกำลังกาย สไตล์ทองขาว

2

เขียนเลขเพิ่มทีละ 2 เขียน 1- 50 อ่าน A - Z

อ่านสะกดคำภาษาไทย เขียนพยัญชนะไทย เรียนรู้พยัญชนะไทย

อะไรเอ่ย (ถาม- ตอบ) หยิบบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หยิบบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หยิบบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้สระไทย เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้พยัญชนะไทย3

เรียนรู้การออกเสียง Phonics เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน นับเลขภาษาจีนกลาง 1-10

เรียนรู้การออกเสียง Phonics เรียนรู้พยัญชนะไทย What's numbers ?

เรียนรู้ สระ า + ตัวสะกด เรียนรู้พยัญชนะไทย เรียนรู้ สระ -า (Animal)

What's this ? ( Animal ) What's this ? (Fruit) What's this ? (Animal)

What is color ? (body) What's number ? พิธีไหว้ครู

4

What is this ? (body) What is color ?

comment