วีดีโอกิจกรรมภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

 

Merry Christmas 2015 ทองขาวเกมส์ ครั้งที่ 2 ออกกำลังกาย สไตล์ทองขาว
NO MOVIE
เรียนรู้การออกเสียง Phonics พิธีไหว้ครู