ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  *** คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557
ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557
ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557
ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557
ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557
ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ประมวลภาพจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557