san
tom

staff

1

1

ค่านิยม 12 ประการ

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

all clip 
เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ เรียนรู้คำศัพท์ผลไม้ เรียนรู้ตัวเลข 0 - 10
และถาม - ตอบภาษาอังกฤษ เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้เรื่อง อาชีพ
ดูเพิ่มเติม..
all clip 
คลิ๊กเพื่อดูวิดีโอ คลิ๊กเพื่อดูวิดีโอ คลิ๊กเพื่อดูวิดีโอ
  ทองขาวเกมส์ ครั้งที่ 2 (Thongkao Games 2014)   Merry Christmas And Happy New Year 2015   ออกกำลังกาย สไตล์ทองขาว (เพลงฉันคือเมฆ)
ดูเพิ่มเติม..